เป็นงานสเตนเลสเครื่องครัวในร้านอาหาร ซึ่งเป็นนิยมในร้านอาหารทุกประเภท อาทิเช่นโต๊ะสแตนเลส, ชั้นเก็บภาชนะสแตนเลส, ตู้สแตนเลส, ซิงค์ล้างจาน, เป็นต้น ซึ่งคุณสมบัติของสแตนเลสที่นิยมนำมาใช้เป็นวัสดุในการทำเครื่องครัวสแตนเลสเพราะเมื่อเปรียบเทียบกับวัสถุประเภทอื่น จะเห็นว่าความหนาแน่นของสแตนเลสจะสูงกว่า ซึ่งต่างจากวัสถุชนิดอื่นอย่างเห็นได้ชัด มีความแข็งแกร่งและเหนียว และเหมาะที่จะใช้งาน ที่ต้องทนความร้อน จึงทำให้ได้รับความนิยมนำมาทำเครื่องครัวสแตนเลส เนื่องจากมส่วนผสมของธาตุเหล็กอยู่มากจึงทนการกัดกร่อนได้ดีกว่าโลหะชนิดอื่น 

รูป

คุณสมบัติของสเตนเลส

  • สามารถใช้งานในพื้นที่หรือสิ่งแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการกัดกร่อน
  • สามารถใช้งานอุณหภูมิเย็นจัดได้และป้องกันการแตกเปราะ
  • สามารถใช้งานอุณหภูมิสูงได้และป้องกันการเกิดคราบออกไซด์(scale) และยังมีความคงทนแข็งแรง
  • สแตนเลสเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงสูง
  • เหมาะสาหรับงานที่ต้องการสุขอนามัย ต้องการความสะอาดสูงอย่างเครื่องครัว
  • ไม่เป็นสนิม ไม่ต้องทาสี จึงเหมาะสาหรับทาเครื่องครัว
  • มีความต้านทานต่อการเช็ด ล้าง ขัด ถู ได้ดี 

งานเครื่องครัวมีดังนี้

  • การออกแบบงานสเตนเลสเครื่องครัวในห้องครัว
  • การวางแบบแปลนอุปกรณ์ในเข้ากับพื้นที่ที่กำหนด
  • จำหน่ายเครื่องครัวสเตน อาทิเช่น

เตาแก๊ส เตาปิ้ง

(รูป)

ชั้นวางอุปกรณ์

(รูป) 

โต๊ะเตรียม

(รูป) 

ซิ้งค์ล้างจาน

(รูป) 

รถเข็น

(รูป) 

อุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชุดสเตนเลสถาดอาหารสเตนเลส สำหรับร้านอาหารบุฟเฟ่ห์ญี่ปุ่น ชาบู ชาบู