บริษัท ริช อัลทิเมท จำกัด ก่อตั้งจากผู้มีประสบการณ์ทางด้านสายพานลำเลียงอาหารในโรงงานอุตสาหกรรม ปี 2538 กับบริษัท ญี่ปุ่นที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลานานหลายปี และกับบริษัท ญี่ปุ่นที่ประจำประเทศไทย ประสบการณ์ตรงนี้สะสมว่าเป็นผู้รับเหมารับผลิตสายพานลำเลียงอาหาร ร้านแรก ชื่อร้าน Gengki  Sushi ที่สาขา อาคารสีลม ทาวเวอร์ เมื่อปี 2542 หลังจากนั้น ได้ผลิตสายพานลำเลียงอาหาร ร้าน Sushi Restaurant หลากหลายทั่วประเทศไทย และ เมื่อปี 2544 ได้ผลิตสายพานลำเลียงอาหารไปที่ประเทศกัมพูชา ที่โรงหนังซินิเพล็กของเมืองพนมเปญ เป็นร้านอาหาร ชาบูสายพาน ร้านแรกของประเทศกัมพูชา หลังจากนั้น ได้เข้าผลิตสายพานลำเลียงอาหารกับทางร้านชาบูชิ เมื่อปี 2546 สาขาแรก เซ็นทรัลลาดพร้าวชั้นใต้ดิน

หลังจากนั้นอีกมากกว่า 40 สาขาที่ผลิตสายพานลำเลียงอาหารให้กับร้านชาบูชิ ทุกสาขา เมื่อปี 2554 ได้จดทะเบียนเปิดบริษัท ริช อัลทิเมท จำกัด ประสบการณ์มากกว่า 10 กว่าปีในการผลิตสายพานลำเลียงอาหารในร้านอาหารมีมากกว่า 100 กว่าร้าน นั้นแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและใส่ใจกับทุกรายละเอียด และการพัฒนาแบบแปลนของสายพานลำเลียงอาหารในร้านอาหารเป็นอย่างดียิ่ง  ในการผลิตสายพานลำเลียงอาหาร การเลือกใช้วัสดุเพือนำใช้ในการร้านอาหารเหมาะสมที่สุด

บริษัท ฯ จะพัฒนาแบบสายพานลำเลียงอาหารอย่างไม่หยุดนิ่ง และก้าวล้ำเทคโนโลยีไกลมากที่สุด